Totally Kia Autos

2017 Kia Forte5 EX Auto

2017 Kia Forte5 EX Auto
Dealer Invoice$20,966.00
MSRP$22,100.00
Destination Charges$895.00