Totally Kia Autos

2017 Kia Forte5 LX Auto

2017 Kia Forte5 LX Auto
Dealer Invoice$17,463.00
MSRP$18,200.00
Destination Charges$895.00